To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
     
 

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 51

Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu usytuowane jest na obrzeżach osiedla Środula. Mieści się w dużym, dwupoziomowym budynku. Od 1 września 2016r. jest placówką liczącą 10 oddziałów.  W budynku przedszkola mieści się 8 sal dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych, 2 grupy dzieci 6-letnich mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 42. Ponato przedszkole posiada osobną sypialnię dla dzieci najmłodszych oraz salę rekreacyjną. Każda grupa posiada własną łazienkę i szatnię. Budynek przedszkola otoczony jest dużym, pełnym zieleni ogrodem. 

 

POSIADAMY CERTYFIKATY:


Przedszkole na medal
I i II stopnia Szkoły Promującej Zdrowie,
Przedszkole przyjazne dziecku choremu na cukrzycę,
Przedszkole w ruchu,
Kubusiowi Przyjaciele Natury,
Szkoła Odkrywców talentów,
Akademia Zdrowego Przedszkolaka

 

     PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE  600 - 1700

Informacje dotyczące reformy oświaty

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7071

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Broszura informacyjna "Dobra zmiana"

http://reformaedukacji.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/broszura-dobra-szkola-plik-internetowy.pdf.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

WIZJA

Naszym marzeniem jest, aby dzieci były ciekawe świata,  bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe,

miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Pragniemy również, żeby  poznawały otaczającą rzeczywistość z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, tolerancji, wzajemnej akceptacji i pomocy.

 

MISJA

1. Tworzy warunki  sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz nabywanie umiejętności poszanowania zdrowia własnego  i innych.                                                             

2. Rozwija indywidualne talenty jak również promuje dzieci zdolne.                                       

3. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne

4. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
5. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

6. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,ucząc wartości uniwersalnych.

7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Priorytety na lata 2016-2019

1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną, językową.

4. Budowanie skutecznego systemu współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Promocja zdrowia i wyrabianie świadomości ekologicznej.

7. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka jako warunku jego wszechstronnego rozwoju.

8. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

9. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie

o zdrowie psychiczne.

 Skargi i wnioski należy kierować drogą służbową : do dyrektora przedszkola, a następnie w zależności od zakresu skargi lub wniosku organem prowadzącym jest gmina Sosnowiec, a w zakresie nadzoru pedagogicznego Śląskie Kuratorium Oświaty.


Ostatnia aktualizacja: 2017-09-26