To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
     
 

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 51

Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu usytuowane jest na obrzeżach osiedla Środula. Mieści się w dużym, dwupoziomowym budynku. Od 1 września 2016r. jest placówką liczącą 10 oddziałów.  W budynku przedszkola mieści się 8 sal dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych, 2 grupy dzieci 6-letnich mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 42. Ponato przedszkole posiada osobną sypialnię dla dzieci najmłodszych oraz salę rekreacyjną. Każda grupa posiada własną łazienkę i szatnię. Budynek przedszkola otoczony jest dużym, pełnym zieleni ogrodem. 

 

POSIADAMY CERTYFIKATY:

Krajowy Certyfikat Przedszkola promującego Zdrowie
Przedszkole na medal
I i II stopnia Szkoły Promującej Zdrowie,
Przedszkole przyjazne dziecku choremu na cukrzycę,
Przedszkole w ruchu,
Kubusiowi Przyjaciele Natury,
Szkoła Odkrywców talentów,
Akademia Zdrowego Przedszkolaka

 

     PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE  600 - 1700

 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

WIZJA

Naszym marzeniem jest, aby dzieci były ciekawe świata,  bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe,

miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Pragniemy również, żeby  poznawały otaczającą rzeczywistość z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, tolerancji, wzajemnej akceptacji i pomocy.

 

MISJA

1. Tworzy warunki  sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz nabywanie umiejętności poszanowania zdrowia własnego  i innych.                                                             

2. Rozwija indywidualne talenty jak również promuje dzieci zdolne.                                       

3. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne

4. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
5. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

6. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,ucząc wartości uniwersalnych.

7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Priorytety na lata 2016-2019

1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną, językową.

4. Budowanie skutecznego systemu współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Promocja zdrowia i wyrabianie świadomości ekologicznej.

7. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka jako warunku jego wszechstronnego rozwoju.

8. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

9. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie

o zdrowie psychiczne.

 Skargi i wnioski należy kierować drogą służbową : do dyrektora przedszkola, a następnie w zależności od zakresu skargi lub wniosku organem prowadzącym jest gmina Sosnowiec, a w zakresie nadzoru pedagogicznego Śląskie Kuratorium Oświaty.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-04