To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  Nasze zdrowie - PPZ
Nasze zdrowie - PPZ

Przedszkole Promujące Zdrowie

 

 

Nasze przedszkole promuje zdrowy styl życia, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

Aby promować zdrowie wśród dzieci i rodziców opracowaliśmy: PROGRAM EDUKACYJNY DLA DZIECI pod tytułem:

„ZDROWIE NASZYCH DZIECI DZIŚ – DLA JUTRA” autorstwa Katarzyny Apostolskiej, Anny Sobuś-Cecot, Magdaleny Szczypińskiej.

Zadania naszego programu zostały opracowane na lata 2015 – 2018 i realizują motto: „Zdrowie - to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego”.

Nasz program zawarłyśmy w 4 modułach tematycznych:

 • „Z bezpieczeństwem za pan brat”
 • „Wiem, co jem”
 • „My się higieny nie boimy i kulturalnymi być potrafimy”
 • „Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak Ci powie”
 • „Zrób krok do przodu – NIE PAL PRZY MNIE!!!”

Cel główny programu: Tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz nabywanie umiejętności poszanowania zdrowia własnego i innych

Cele szczegółowe:     

 • Przyzwyczajanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa swojego i innych
 • Rozbudzanie wśród rodziców zainteresowania zdrowiem i rozwojem dziecka
 • Ukierunkowywanie działań zmierzających do dbania o zdrowie własne i innych
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania i współżycia w grupie
 • Rozbudzanie zainteresowań rodziców i dzieci aktywnym wypoczynkiem

Zadania zrealizowane w roku szkolnym  podzielone na moduły tematyczne:

Zadania były realizowane w poszczególnych grupach wiekowych – treści zostały dostosowane do wieku dzieci.

Z BEZPIECZEŃSTWEM ZA PAN BRAT

 • Bezpieczne przedszkole

•        Ostrożne i bezpieczne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach przedszkolnych

•        Przestrzeganie ustalonych zakazów i nakazów

•        Nie oddalanie się samodzielnie z sali budynku i placu przedszkolnego

•        Właściwe użytkowanie zabawek oraz różnych materiałów, przyborów i narzędzi

 

 • Bezpieczny Przedszkolak na drodze

•        Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi

•        Przestrzeganie zasad ruchu drogowego

•        Znajomość własnego adresu

•        Ograniczenie zaufania do nieznajomych obcych ludzi oraz napotkanych zwierząt

•        Zapoznanie dzieci i rodziców      

 

WIEM, CO JEM

 • Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

•        Wpływ odżywiania na rozwój dziecka

•        Kulturalne i estetyczne spożywanie posiłków

•        Rola witamin w codziennym odżywianiu

 

MY SIĘ HIGIENY NIE BOIMY I KULTURALNYMI BYĆ POTRAFIMY

 • Czystość naszą wizytówką

•        Samodzielne rozbieranie się i ubieranie

•        Zwracanie uwagi na schludność wyglądu (uczesane włosy, zapięte guziki)

•        Nabywanie umiejętności mycia rąk (zwłaszcza po wyjściu z toalety i przed posiłkami)

•        Samodzielne korzystanie z toalety

•        Samodzielne posługiwanie się chusteczką do nosa, grzebieniem itp.

•        Poznanie i przestrzeganie zasad higienicznego trybu życia: systematyczne wietrzenie pomieszczeń;

•        Dbałość o czystość zabawek i miejsc zabawy;

•        Przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu

•        Rozumienie konieczności unikania hałasu, krzyku

•        Próby określania emocji, panowanie nad własnymi negatywnymi odczuciami zwłaszcza do nauczycieli, rówieśników

 

RUCH TO ZDROWIE, KAŻDY PRZEDSZKOLAK CI POWIE

 • Gdy leniwym się stajesz problemów ze zdrowiem dostajesz

•        Uświadomienie rodzicom i dzieciom roli ruchu w życiu dziecka

•        Kształtowanie postawy prozdrowotnej wśród rodziców

•        Znaczne zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci

•        Uatrakcyjnienie zabaw ruchowych poprzez stosowanie nowatorskich technik i metod

 • „Zdrowy ty, zdrowy ja każdego co dnia”

•        Zachęcenie do aktywnego udziału w życiu przedszkola rodziców wraz  z dziećmi

•        Zachęcenie do nauki tańca nowoczesnego i improwizacji ruchowej oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać możliwość przeżycia przyjemności ze wspólnej zabawy

 

ZRÓB KROK DO PRZODU – NIE PAL PRZY MNIE!!!”

•        Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”

 

 

W związku z prowadzonymi w przedszkolu działaniami na rzecz promowania zdrowia uzyskaliśmy certyfikaty

 

Bezpieczne Przedszkole

Przedszkole na medal

Przedszkole przyjazne dziecku choremu na cukrzycę,

Przedszkole w ruchu,

Kubusiowi Przyjaciele Natury,

Szkoła Odkrywców talentów,

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Sprintem do maratonu

 

Przedszkole od wielu lat bierze udział w ogólnopolskich, oraz miejskich akcjach promujących zdrowie:

„Dzieciństwo bez próchnicy”: projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”,

„Akademia aquafresh”

„Czyste powietrze wokół nas -Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej”,

„Sprintem do maratonu”

„Mamo, tato wolę wodę”

Akademii Zdrowego Przedszkolaka

”Szkoła Czystych rąk”, pod patronatem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sosnowcu.

„Misja velvetki”

 

 

Projekty, programy nauczycielek Przedszkola Miejskiego 51

„Dzielni , zdrowi do pomocy gotowi”- projekt edukacyjny z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, nauki pierwszej pomocy.

„Podróż do krainy pełnej zdrowia”- projekt służący propagowaniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz  aktywność fizyczną

„Podróż do Eko krainy”- projekt ma na celu troskę o środowisko naturalne, zdrowie oraz propaguje aktywność sportową.

„Podróż do krainy aktywności”- projekt ma na celu dbanie o zdrowy tryb życia i aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci i rodziców.

Międzygrupowy Turniej Wiedzy i Umiejętności „Przedszkolak sprawny

i zdrowy”.

„Wyginam śmiał ciało”- program edukacji sportowej

 

 

 


Dbamy o zdrowe ząbki

 

 

Spotkania z stomatologiem

Spotkania z policjantem

Spotkania z lekarzmi

Spotanie z ratownikem medycznym- nauka pierwszej pomocy

Coroczny Bieg rodzinny

Zdrowe odżywianie

 

Sport

Wycieczki i spacery

FESTYN RODZINNY\

Artukuły na temat naszych osiągnięć

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/182906,przedszkole-nr-51-w-sosnowcu-promuje-zdrowie,id,t.html

http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/przedszkole-nr-51-w-sosnowcu-z-certyfikatem-szkoly,2092502,artgal,t,id,tm.html

http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/przedszkole-nr-51-w-sosnowcu-z-certyfikatem-szkoly,2092502,artgal,t,id,tm.html

http://twojezaglebie.pl/potrzeby-zywieniowe-dzieci-sosnowiec/

http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/261-przedszkole-nr-51-wyroznione.html

http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/przedszkole-nr-51-w-sosnowcu-przedszkolaki-i-ich-rodzice,2288934,artgal,t,id,tm.html

http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,8074,nawet_w_sobote_w_przedszkolu_nr_51_nie_mozna_sie_nudzic.html/print,1/

https://sosnowiecki.pl/i,festyn-rodzinny-w-przedszkolu-nr-51,200274,810065.html

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-06-07